~~~ Pečovatelská služba má zpracovaný plán pro případ karantény, nákazy nebo uzavření lokality. ~~~

 

Pečovatelská služba MRAVENEC poskytuje sociální službu lidem ve věku 19 – 80 let. Kapacita zařízení je 23 osob, které jsou ubytovány v bytech s jedno- nebo dvoulůžkovými pokoji. Součástí všech bytů je koupelna s WC. Uživatelé mají možnost využívat kuchyňku nebo kuchyňský kout, které jsou součástí každého bytu. K dispozici mají společenskou místnost, jídelnu, televizní a počítačový koutek, zahradu, kde si zájemci mohou udělat vlastní záhon.

Zákon vymezuje Chráněné bydlení jako pobytovou službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Stáhněte si obrázkovou verzi textu >

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho tu jsme?
Pro dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním.

Jaké máme poslání a jaké jsou naše cíle?
Našim posláním je poskytnout uživatelům prostředí blízké domácímu a pomocí kvalitních služeb jim umožnit žít běžným způsobem života. Uživatele podporujeme ve využívání místních institucí. Usilujeme o to, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství. Zachováváme jejich optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování. Respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, snažíme se respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném domácím prostředí.

V čem můžeme naše uživatele podpořit?

 • v oblasti péče o domácnost (úklid, nakupování, vaření, praní, žehlení, nácvik obsluhy elektrických spotřebičů),
 • v oblasti zdravotní péče (doprovod k lékaři, užívání léků),
 • při péči o vlastní osobu (výběr vhodného oblečení, nácvik v oblasti osobní hygieny, zprostředkování pedikúry, manikúry, kadeřníka),
 • při hospodaření s penězi,
 • při jednání s úřady,
 • při aktivním trávení volného času a při hledání vhodných volnočasových aktivit.

Co určitě nejsme a neděláme?
- nejsme pečovatelé (nepřebíráme aktivitu klienta, neděláme věci za něj).
- nejsme úklidová firma (neuklízíme za klienty).

Komu nemůžeme bydlení nabídnout?

 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • osoby, u nichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby závislé na návykových látkách (včetně závislosti na alkoholu),
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.