Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování, podle § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozhodl dne 27. 11. 2014 o registraci níže uvedených sociálních služeb:

Druh služby: chráněné bydlení
Identifikátor: 7258772
Forma poskytování: pobytové
Kapacita: 23 lůžek

Místo poskytování:
Chráněné bydlení MRAVENEC s.r.o.
Dragounská 2038/39, 350 02 Cheb 2

Okruh osob:

Cílová skupina
*   Osoby s chronickým duševním onemocněním
*   Osoby s jiným zdravotním postižením

Věková struktura cílové skupiny
*   Mladí dospělí (19 - 26 let)
*   Dospělí (27 - 64 let)
*   Mladší senioři (65 - 80 let)