Jsme sociální firma

Jsme firma, která spojuje dva cíle: podnikat a zaměstnávat lidi znevýhodněné na běžném pracovním trhu. Zároveň usilujeme o naplňování svých sociálních cílů, tedy zaměstnávat znevýhodněné osoby. Naše podnikání stojí na třech hlavních pilířích: podnikání, zaměstnávání a podpůrné pracovní prostředí. Veškerý případný zisk reinvestujeme zpět do podnikání.

Naše sociální firma poskytuje svým zaměstnancům i určitou míru podpory (zejména při zaučení, příp. i během zaměstnání, psychologickou podporu, povzbuzení atd.), ale zároveň usilujeme o maximální využití schopností a potenciálu všech svých zaměstnanců.

Firmám můžeme pomoci splnit povinnost zaměstnávat zdravotně postižené občany ve smyslu Zákona o zaměstnanosti formou tzv. náhradního plnění.