Nabízíme následující vodní aerosolové hasící zařízení:

Výhody systému HIRO:

  • Systém je při hašení vodou mimořádně účinný a ekologický
  • Má nízký pracovní tlak vody a vzduchu (8 bar). Z toho plyne bezproblémový rozvod médií i na velké vzdálenosti
  • Hraniční dostřik aerosolu je víc než 100 metrů při použití 3" proudnice.
  • Systém je okamžitě použitelný.
  • Má mimořádně vysokou spolehlivost z důvodu absence pohyblivých dílů a použití desítek paralelně pracujících trysek (nemohou se náhodně ucpat nečistotou).
  • Hasící proud je měkký a jemný. To znamená, že je šetrný k lidem a okolí a nerozstřikuje hořící kapalná paliva do okolí.
  • Do hasicího prostoru se současně s vodou dopravuje i stlačený vzduch, což má příznivý vliv na dýchatelnost okolního prostředí. Neodpařený aerosol snižuje množství sazí a plynů v prostředí.
  • Jako modulární systém s vysokým hasicím výkonem, je výhodný na stavbu hasicích stacionárních systémů navrhovaných v součinnosti se zákazníkem a jeho požadavky.
  • Má zanedbatelné provozní a relativně nízké investiční náklady.