Vodní aerosolové hasící zařízení HIRO 305/180 je zařízení na výrobu nízkotlakého vodního aerosolu a jeho dopravu do prostoru hašení. Toto zařízení je určené na zabudování do hasičských a záchranných vozidel – především do menších vozidel rychlého zásahu. Zařízení je určeno na hašení požárů třídy A a B. Hnací médium zařízení je stlačený vzduch po redukci tlaku v redukčním ventilu. Zdrojem stlačeného vzduchu je vysokotlaká vzduchová láhev, používaná i do dýchacích přístrojů. Hasící médium je voda s detergentem BIOVERSAL QF. Samotné zařízení pracuje s pracovním tlakem hnacího a hasícího média 10 bar. Aerosol se tvoří mícháním hnacího a hasícího média v proudnici.

Zařízení se při hašení vyznačuje vysokou hasící účinností, která je daná skutečností, že hasící médium je do prostoru hašení vháněno v podobě velmi jemných kapek, unášených proudem vzduchu. Rozměry mikrokapek jsou kolem 0,1 mm. Tyto kapky vodního roztoku mají proto velký sumární odpařovací povrch v poměru k relativně malému objemu hasícího média. To umožňuje kapkám hasícího média odpařit se v zlomku sekundy a odebrat tak z místa požáru velké množství tepla ve velmi krátkém čase. Hasící účinek se dosahuje ochlazením, nahrazením kyslíku vodní párou a pohlcením infračerveného záření. Detergent přidaný do hasícího média navíc snižuje povrchové napětí vody, podporuje tvorbu mikrokapek, zvyšuje smáčivost povrchu a tvoří pěnu, čímž je zvýšená účinnost při hašení požárů.

Detergent BIOVERSAL QF je mezinárodně registrovaný hasící prostředek určený na likvidaci požárů typu A a B. Kromě toho je schopný ekologickým způsobem likvidovat oleje a ropné produkty, není agresivní proti materiálům, lidskému organismu a je ekologicky neškodný. Při použití v zařízení HIRO 305/180 snižuje povrchové napětí vody a podporuje vznik vodního aerosolu a pěny.

  • Hasící kapalina je voda s detergentem BIOVERSAL QF v koncentraci 3 %. V hasící kapalině se smějí vyskytovat jen pevné částice menší než 0,2 mm, v množství nejvíce do 0,05 gramu na litr tekutiny;

  • Objem náplně hasící tekutiny v nádrži zařízení je 180 litrů,

  • Spotřeba hasící tekutiny v instalované proudnici je 40 +/- 10 l/min podle nastavení proudnice, redukčního ventilu a obsahu detergentu,

  • Objem vzduchu ve vzduchové láhvi je 3x6 litrů, maximální pracovní tlak je 300 bar

  • Účinný dostřik hasícího proudu aerosolu je při pracovním tlaku 10 bar v režimu plný proud minimálně 12 m

  • Naviják obsahuje dvojici hadic DN 13 s délkou 50 metrů, půdorysné rozměry navijáku jsou 630 x 490 mm, výška 535 mm.

  • Váha prázdného zařízení  je 170 kg

  • Váha plného zařízení je 360 kg

  • Rám nádrží obsahuje 3 nádrže na vodu, každá s objemem 60 litrů, 1 nádrž na detergent s objemem 12 litrů, 3 vzduchové láhve 6 litrové, ovládací pult a proudnici zavěšenou podle potřeby na některé straně rámu. Půdorysné rozměry rámu jsou 1635 x 430 mm, výška 755 mm.