Vodní aerosolové hasící zařízení HIRO 205/60 je pojízdné zařízení na výrobu nízkotlakého vodního aerosolu a jeho dopravu do prostoru hašení. Zařízení je určeno na hašení požárů třídy A a B. Hnací médium zařízení je stlačený vzduch po redukci tlaku v redukčním ventilu. Zdrojem stlačeného vzduchu je vysokotlaká vzduchová láhev, používaná i do dýchacích přístrojů. Hasící médium je voda s detergentem BIOVERSAL QF. Samotné zařízení pracuje s pracovním tlakem hnacího a hasícího média 10 bar. Aerosol se tvoří mícháním hnacího a hasícího média v proudnici.

Zařízení se při hašení vyznačuje vysokou hasící účinností, která je daná skutečností, že hasící médium je do prostoru hašení vháněno v podobě velmi jemných kapek, unášených proudem vzduchu. Rozměry mikrokapek jsou kolem 0,1 mm. Tyto kapky vodního roztoku mají proto velký sumární odpařovací povrch v poměru k relativně malému objemu hasícího média. To umožňuje kapkám hasícího média odpařit se v zlomku sekundy a odebrat tak z místa požáru velké množství tepla ve velmi krátkém čase. Hasící účinek se dosahuje ochlazením, nahrazením kyslíku vodní párou a pohlcením infračerveného záření. Detergent přidaný do hasícího média navíc snižuje povrchové napětí vody, podporuje tvorbu mikrokapek, zvyšuje smáčivost povrchu a tvoří pěnu, čímž je zvýšená účinnost při hašení požárů.

Detergent BIOVERSAL QF je mezinárodně registrovaný hasící prostředek určený na likvidaci požárů typu A a B. Kromě toho je schopný ekologickým způsobem likvidovat oleje a ropné produkty, není agresivní proti materiálům, lidskému organismu a je ekologicky neškodný. Při použití v zařízení HIRO 205/60 snižuje povrchové napětí vody a podporuje vznik vodního aerosolu a pěny.

 

 • Hasící kapalina je voda s detergentem BIOVERSAL QF v koncentraci 3%. V hasící kapalině se smějí vyskytovat jen pevné částice menší než 0,2 mm, v množství nejvíce do 0,05 gramu na litr tekutiny;

 • Objem náplně hasící tekutiny v nádrži zařízení je 60 litrů,

 • Spotřeba hasící tekutiny v instalované proudnici je 40 +/- 10 l/min podle nastavení proudnice, redukčního ventilu a obsahu detergentu,

 • Objem vzduchu ve vzduchové láhvi je 6 litrů, maximální pracovní tlak je 300 bar

 • Účinný dostřik hasícího proudu aerosolu je při pracovním tlaku 10 bar v režimu plný proud minimálně 12 m

 • Délka hadic je 20 metrů

 • Váha prázdného zařízení  je 58 kg

 • Váha plného zařízení je 118 kg

 • Rozměry: délka – 550 mm, šířka – 620 mm, výška - 1140 mm (délka je ve směru jízdy zařízení)

Určení zařízení:

 • Zařízení je určeno na hašení lokálních požárů rozsahu a třídy 27A a 34B

 • Zařízení se může používat v teplotním rozsahu od +5oC do +50 oC

 • Zařízení se nesmí skladovat při teplotách pod 0 oC

 • Zařízení může používat osoba, obeznámená s návodem na obsluhu

 
Cena (bez DPH):   160.000,- Kč