Vodní aerosolová hasící souprava HIROMAX je zařízení na výrobu nízkotlakého vodního aerosolu a jeho dopravu do prostoru hašení. Tato hasící souprava HIROMAX je zabudována do vozidla UNIMOG U 4000L. Zařízení je určeno na hašení požárů třídy A a B. Hnací médium zařízení je stlačený vzduch po redukci tlaku v redukčním ventilu. Zdrojem stlačeného vzduchu je vysokotlaká vzduchová láhev, používaná i do dýchacích přístrojů. Hasící médium je voda s detergentem BIOVERSAL QF. Samotné zařízení pracuje s pracovním tlakem hnacího a hasícího média 10 bar. Aerosol se tvoří mícháním hnacího a hasícího média v proudnici.

Zařízení se při hašení vyznačuje vysokou hasící účinností, která je daná skutečností, že hasící médium je do prostoru hašení vháněno v podobě velmi jemných kapek, unášených proudem vzduchu. Rozměry mikrokapek jsou kolem 0,1 mm. Tyto kapky vodního roztoku mají proto velký sumární odpařovací povrch v poměru k relativně malému objemu hasícího média. To umožňuje kapkám hasícího média odpařit se v zlomku sekundy a odebrat tak z místa požáru velké množství tepla ve velmi krátkém čase. Hasící účinek se dosahuje ochlazením, nahrazením kyslíku vodní párou a pohlcením infračerveného záření. Detergent přidaný do hasícího média navíc snižuje povrchové napětí vody, podporuje tvorbu mikrokapek, zvyšuje smáčivost povrchu a tvoří pěnu, čímž je zvýšená účinnost při hašení požárů.

Detergent BIOVERSAL QF je mezinárodně registrovaný hasící prostředek určený na likvidaci požárů typu A a B. Kromě toho je schopný ekologickým způsobem likvidovat oleje a ropné produkty, není agresivní proti materiálům, lidskému organismu a je ekologicky neškodný. Při použití v zařízení HIROMAX snižuje povrchové napětí vody a podporuje vznik vodního aerosolu a pěny.

  • Hasící kapalina je voda s detergentem BIOVERSAL QF v koncentraci 3%. V hasící kapalině se smějí vyskytovat jen pevné částice menší než 0,2 mm, v množství nejvíce do 0,05 gramu na litr tekutiny;

 

Určení zařízení:

  • Zařízení je určeno na hašení požárů

  • Zařízení se může používat v teplotním rozsahu od +5 do +50 stupňů C

  • Zařízení se nesmí skladovat při teplotách pod 0 °C